Politika laboratorija podrazumijeva dosljedno provođenje Politike kvaliteta Zavoda, uzimajući u obzir sve specifičnosti rada laboratorija. Politika kvaliteta Zavoda nas obavezuje da ispunjavamo zahtjeve korisnika i relevantnih propisa uz održavanje visokog nivoa kvaliteta laboratorijskih usluga. Povjerenje koje nam ukazuju korisnici zasniva se na sljedećim strateškim pravcima:

 • neprestano unapređujemo kvalitetu svojih usluga kako bismo osigurali ispunjenje zahtjeva tržišta i očekivanja korisnika naših usluga;
 • planiramo i ostvarujemo ciljeve kvalitete radi kontinuiranog poboljšanja sistema, boljeg upravljanja procesima, uslugama, stabilnog i boljeg imidža i položaja na tržištu;
 • posvećeni smo društvenoj odgovornosti, etičkom poslovanju i dosljednom radu laboratorija;
 • pridržavamo se najviših profesionalnih standarda, ostvarujemo dobru laboratorijsku praksu i njegujemo vrhunsku etiku u odnosima sa korisnicima;
 • štitimo i osiguravamo nepristrasnost laboratorija u obavljanju laboratorijskih aktivnosti;
 • osiguravamo prepoznavanje i izbjegavanje sukoba interesa i bilo kojih oblika pritisaka;
 • primjenjujemo poznate i priznate metode ispitivanja;
 • održavamo na vrhunskom nivou program kalibracija i provjera za svu opremu koju koristimo tokom laboratorijskih aktivnosti;
 • trajno provodimo unutrašnju kontrolu kvalitete i provjere rada kroz međulaboratorijska ispitivanja i PT sheme u cilju osiguranja tačnosti i pouzdanosti u rezultate ispitivanja;
 • trajno upravljamo rizicima i prilikama/mogućnostima koji su povezani sa laboratorijskim aktivnostima;
 • neprestano obučavamo sve zaposlenike prema utvrđenim programima usklađenim sa potrebama funkcije na kojoj se nalaze, dužnostima koje obavljaju i odgovornostima, kako bi se zadovoljila kompetentnost, nepristrasnost i konzistentnost operativnih aktivnosti, ispunjavajući Opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i kalibracionih laboratorija BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i težnjom ka neprekidnom poboljšanju efikasnosti sistema upravljanja, Zavod za svojim laboratorijima osigurava kvalitetu u svim fazama laboratorijskih aktivnosti.

 

Dokument Politike laboratorija možete preuzeti ovdje.