Poslovnik o kvalitetu

Odluka o uvođenju i primjeni sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnih i BAS standarda BAS EN ISO 9001i BAS EN ISO/IEC 17025 dio je ukupne poslovne politike Zavoda za javno zdravstvo USK Bihać (dalje u tekstu Zavod), te predstavlja strateško opredjeljenje Rukovodstva Zavoda. Poslovnik o kvalitetu je osnova za ostvarenje dugoročne poslovne strategije. Sistem upravljanja kvalitetom opisan ovim dokumentom je ključni za dostizanje strateških ciljeva Zavoda na svim područjim djelovanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih i BAS standarda BAS EN ISO 9001 i BAS EN ISO/IEC 17025.

Poslovnik o kvalitetu je određen kao najviši cilj ostvarenja Politike kvaliteta Zavoda, koja je usmjerena ka dostizanju zadovoljstva i ispunjavanju očekivanja naših kupaca i korisnika naših proizvoda i usluga, te ostvarenje zahtjeva drugih zainteresiranih strana - zaposlenih, dobavljača, USK Bihać (u daljnjem tekstu Kanton) i društva. Poslovnik o kvalitetu Zavoda, Poslovnik o kvalitetu laboratorija i sistemska dokumentacija nedvosmisleno određuju odgovornost za vođenje pojedinih procesa i rukovodioce (vlasnike) procesa. Isto tako on definira odgovornosti funkcija pri izvođenju ključnih aktivnosti unutar procesa. U ovom Poslovniku su određene, takođe, dodirne tačke i veze između pojedinih procesa, koje su veoma važne za efektivnu realizaciju procesa.

Dokument Poslovnik o kvalitetu možete pruzeti ovdje.