Politike kvaliteta

Zavod za javno zdravstvo je ustanova sa ugledom i tradicijom u obavljanju javnozdravstvene funkcije u USK. Djelatnost Zavoda obuhvata praćenje, istraživanje i proučavanje zdravstvenog stanja i zdravstvene strukture stanovništva, higijene i zaštite okoliša, uzroka, pojava i širenja zaraznih i drugih bolesti od sociomedicinskog značaja i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova Kantona. Našu viziju da budemo među vodećim ustanovama u oblasti preventivne zdravstvene zaštite ostvarujemo:

  • Ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika naših usluga poštujući principe dostupnosti, pravičnosti i transparentnosti zdravstvene zaštite,
  • Svjesnošću, savjesnošću i stručnošću zaposlenih da svi zajedno doprinosimo ostvarenju osnovnih ciljeva Zavoda,
  • Stalnim smanjenjem nepotrebnih rashoda i racionalizacijom troškova,
  • Podizanjem nivoa znanja zaposlenih kroz stalnu obuku, tehničko - tehnološki razvoj i specijalističko znanje,
  • Motiviranjem zaposlenih poboljšanjem uslova rada i životnog standarda,
  • Izgradnjom partnerskih odnosa sa odabranim konkurentima, podugovaračima, eksternim isporučiocima opreme, materijala i usluga, razvijanjem međusobnog povjerenja, kao i razmjenom znanja i iskustva,
  • Održavanjem efikasne komunikacije sa svim zainteresiranim stranama i relevantnim organizacijama,
  • Razvojem i primjenom integriranog sistema upravljanja kvalitetom usklađenog sa standardima BAS EN ISO ISO 9001 i BAS EN ISO/IEC 17025.

U skladu sa kontekstom organizacije i zahtjevima zainteresiranih strana, rukovodstvo Zavoda nastoji da identificira rizike i mogućnosti koje imaju potencijalni uticaj na poslovne cilјeve, utvrdi značaj rizika, definira odgovarajuće mjere za tretman rizika i izvršava procjenu efikasnosti mjera tretmana rizika. Rukovodioci organizacionih jedinica su ovlašćeni i odgovorni za dosljedno provođenje ove politike i uključivanje svih zaposlenih u njenu realizaciju. Menadžer kvaliteta Zavoda je nadležan za nadzor nad primjenom ove politike i dokumentovanih informacija integriranog sistema upravljanja kvalitetom koja proizlazi iz ove politike.

 

Dokument Politike kvalitete možete preuzeti ovdje.