Kurs higijenskog minimuma

 

https://www.zjzusk.ba/images/prijava-nova.docx

Na osnovu člana 13, stav 1, tačka 1, te člana 14. Zakona o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list SRBiH“, broj 43/86, 18/90 i “Sl. list RBiH”, broj: 2/92 i 13/94) i na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni („Službeni list SRBiH“, broj 30/88) ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a organizira obuku iz higijenskog minimuma (OHM) za osobe direktno zaposlene u proizvodnji ili prometu hrane i/ili vode namijenjene za piće, te osobe koje se bave pružanjem higijenskih usluga građanima (frizeri, berberi, kozmetičari i sl.), kako bi stekli osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i ličnoj higijeni.

 

Polaznici obuke iz higijenskog minimuma treba da se upoznaju sa potrebnim znanjima iz programa koji obuhvata: ličnu higijenu, osnovne pojmove o širenju i sprječavanju nastanka zaraznih oboljenja, trovanje hranom, higijenu namirnica, predmeta opće upotrebe, radnih površina, prostorija za proizvodnju, čuvanje i stavljanje u promet namirnica i predmeta opće upotrebe, adekvatno pružanje higijenskih usluga, higijena okoliša, važniji sanitarni propisi i osnove pružanja prve pomoći, te da pravilno prmjenjuju stečeno znanje.

 

Termin predavanja i ispita određuju, te iste sprovode članovi Komisije, a to su ljekari specijalisti ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a, te kantonalni sanitarni inspektor.

 

Nakon predavanja polaznici su obavezni pristupiti polaganju ispita. Ispitu ne mogu pristupiti osobe koje prethodno nisu odslušale predavanja.

 

Nakon položenog ispita, polaznik dobije Potvrdu o uspješno završenoj obuci iz higijenskog minimuma. 

 

Cijena kursa iznosi 65,00KM po kandidatu, a uplatu možete izvršiti na sljedeće br. žiroračuna:

 

UNICREDIT BANKA DD   3389002210024633

UNION BANKA                 1020220000002437

RAIFFEISEN BANKA       1610350014380098 

 

Za obuku iz higijenskog minimuma možete se prijaviti tako što ćete popuniti i dostaviti popunjen obrazac PRIJAVA i primjerak uplatnice (dokaz o uplati) na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., fax-om na br tel: 037/351-800 ili lično na protokol Zavoda, u ulici Dr. Irfana Ljubijankića bb, Bihać.

 

 

O terminu predavanja i ispita bit ćete obaviješteni putem e-maila, web stranice ili telefonskim putem.