Obavezni zdravstveni pregledi

Obavezni zdravstveni pregled (sanitarni pregled) obavlja se kod određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša koji se vrši radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti, pod uslovima, u rokovima i na način propisan važećom Zakonskom regulativom.

KO PODLIJEŽE OBAVLJANJU ZDRAVSTVENIH (SANITARNIH) PREGLEDA?

Obaveznom zdravstvenom (ili sanitarnom) pregledu podliježu lica zaposlena na poslovima:

•    javnog snabdjevanja vodom za piće;
•    proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica;
•    ishrane i njege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smještaj djece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smještaj određenih kategorija lica;
•    zdravstvenih pregleda, liječenje i njega bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene djelatnosti na odjeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze;
•    pružanja higijenske njege i uljepšavanja lica i tijela i poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske i kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.);
•    proizvodnju lijekova i kozmetičkih sredstava zaključno sa poslovima pakovanja tih proizvoda u originalnu ambalažu;

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

Zdravstveni pregledi vrše se prije zasnivanja radnog odnosa, odnosno prije započinjanja obavezne prakse na tim poslovima.

ŠTA PODRAZUMIJEVA SANITARNI PREGLED?

•    ljekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
•    bakteriološki pregled brisa grla i nosa na Staphylococcus aureus, koagulaza pozitivan;
•    bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele;
•    laboratorijski pregled stolice na crijevne protozoe;
•    pregled pluća

EVIDENCIJA OBAVLJENOG SANITARNOG PREGLEDA?

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH“, broj 29/05), pod posebnim mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti spada i zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, a rezultati tog zdravstvenog nadzora se upisuju u sanitarnu knjižicu.


Sanitarna knjižica je dokument koji se izdaje na osnovu sanitarnog pregleda koji je određen u Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH“, broj 29/05).  Poslodavac je dužan na zahtjev sanitarne inspekcije dati na uvid sanitarne knjižice  zaposlenika.

Sanitarni pregledi za sve kategorije obavljaju se u Zavodu za javno zdravstvo U/S kantona svakim radnim danom od 0830h - 10h sati (lječnički pregled), a izdavanje sanitarnih knjižica od 08h – 14h.