BILTEN za februar 2023.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.02. do 28.02.2023.godine izvršena je kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Kantona te se tom prilikom uzelo 123 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 18 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 113 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 6 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda uzeto je i 15 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 4 uzorka nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Na fizičko - hemijsku analizu uzeto je 13 uzoraka, od čega 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca februara 2023. godine uzeto je 412 uzoraka na mikrobiološku i 7 uzoraka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 6 uzoraka, a fizičko - hemijsku analizu nije zadovoljio 1 uzorak.

 

SANITARNI NADZOR

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te je u te svrhe uzeto 527 briseva predmeta opće upotrebe, kao i 112 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Kriterije Pravilnika nije zadovoljio 1 bris predmeta opće upotrebe.

Tokom mjeseca februara izvršene su 2 kontrole rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) te su iste dale zadovoljavajuće rezultate. U navedenom mjesecu urađeno je i 14 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca februara izvršeno je 8 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršeno je 5 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti.