BILTEN za mart 2023.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.03. - 31.03.2023. godine uzeta su 112 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 17 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 110 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 10 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 13 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 5 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Dok je na fizičko - hemijsku analizu uzeto 10 uzoraka, od toga 4 uzorka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca marta 2023. godine uzeto je 428 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu.

Svi su zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

 

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te su u te svrhe uzeta 544 brisa predmeta opće upotrebe, kao i 56 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica  te su svi zadovoljili kriterije Pravilnika.

Tokom mjeseca marta izvršeno je 6 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi), svi su zadovoljili Pravilnikom propisane uvjete. U navedenom periodu odrađeno je i 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca marta izvršeno je 9 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršena su 3 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti.

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

 

Dana 22.03.2023.godine obilježen je Svjetski dan vode, sa temom: Ubrzanje promjena za rješavanje krize vezane za vodu i sanitaciju. Ove godine tema Svjetskog dana voda ističe neophodnost ubrzanja promjena i provođenja akcija koje bi omogućile rješavanje krize vezane za pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće i sanitaciji. Potražnja za vodom brzo raste zbog rasta stanovništva, urbanizacije i sve većih pritisaka iz sektora poljoprivrede i energetike. Globalna kampanja pod nazivom “Budi promjena” podstiče ljude da preduzmu akcije u vlastitim životima kako bi promijenili način na koji koriste i troše vodu i upravljaju ovim neophodnim, a ograničenim resursom.