BILTEN za april 2023.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.04. - 30.04.2023. godine uzeto je 111 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 17 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 116 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 14 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 7 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće rezultate. Na fizičko - hemijsku analizu uzeto je 6 uzoraka i svi su dali zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca aprila 2023. godine uzeta su 382 uzorka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 3 uzorka, dok je uzorak uzet na fizičko - hemijsku analizu zadovoljio kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu uzeto je 512 briseva predmeta opće upotrebe, od čega 3 uzorka nisu zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzeto 63 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica, od čega 1 uzorak nije zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

 

Tokom mjeseca aprila izvršene su 2 kontrole rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi), svi su zadovoljili Pravilnikom propisane uvjete. U navedenom periodu odrađeno je i 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.

 

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

 

KLIMATSKI PARAMETRI

Tokom mjeseca aprila izvršeno je 5 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršeno je 1 mjerenje aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

 

Dana 07.04.2023. godine obilježen je Svjetski dan zdravlja. Ovogodišnja tema glasi : ”Zdravlje za sve” i stavlja u fokus angažovanje i osnaživanje pojedinca, porodice i zajednice za povećanje učešća u brizi o zdravlju.