BILTEN za maj 2023.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.05. - 31.05.2023. godine uzeta su 103 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 22 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeta su i 104 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 19 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 15 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, kao i na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 5 uzoraka nije zadovoljilo mikrobiološke uvjete, dok su rezltati fizičko - hemijske analize bili zadovoljavajući.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca maja 2023. godine uzeto je 439 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 7 uzoraka, dok je uzorak uzet na fizičko - hemijsku analizu zadovoljio kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

 

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće, te su u te svrhe uzeta 653 brisa predmeta opće upotrebe, kao i 73 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Kriterije Pravilnika nije zadovoljilo 9 briseva predmeta opće upotrebe.

Tokom mjeseca maja izvršeno je 37 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi), od čega 6 uzoraka nije dao zadovoljavajuće rezultate. U navedenom mjesecu urađeno je i 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima. Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca maja izvršeno je 7 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama i staračkim domovima.

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršeno je 9 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti.

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

 

Dana 17.05.2023.godine obilježen je Dan rijeke Une. Rijeka Una predstavlja rijedak slučaj netaknute prirode koji ima izuzetnu čistoću i beskrajnu ljepotu te predstavlja veliki dio prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, mjesto turističkog prometa kao i mjesto na kojem se održavaju međunarodne sportske, ali i turističke manifestacije, kakva je i Una-Regata. Njenu smaragdno - zelenu boju i ljepotu opisavali su brojni pisci i pjesnici.