BILTEN za juli 2023.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.07. - 31.07.2023. godine uzeto je 118 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 14 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 107 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 3 uzorka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 20 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu te 23 uzorka na fizičko - hemijsku kontrolu, od čega 8 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće rezultate mikrobiološke analize, kao i 11 uzoraka koji nisu zadovoljili kriterije fizičko - hemijske analize.

 

KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

 

U toku mjeseca jula izvršene su i analize uzoraka vode za rekreaciju (bazeni). Na mikrobiološku i fizičko - hemijsku analizu uzeto je 6 uzorka vode iz bazena, od čega 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate mikrobiološke analize, a 1 uzorak fizičko - hemijske.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca jula 2023. godine uzeto je 417 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 11 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko - hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te su u tu svrhu uzeta 574 brisa predmeta opće upotrebe, kao i 62 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica.

Mikrobiološke parametre nije zadovoljio 1 uzorak.

Tokom mjeseca jula izvršena je 1 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) te je ista dala zadovoljavajuće rezultate. U navedenom mjesecu urađeno je i 14 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.

 

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca jula izvršeno je 1 mjerenje mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama i staračkim domovima.

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršeno je 12 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti. Također izvršena su i 4 mjerenja UV zračenja.

.