BILTEN za maj 2020

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.05. - 31.05.2020godine uzetje 11uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 11 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također su uzet102 uzorka na fizičko - hemijsku analizu, od čega uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda uzetoje i 19 vanrednih uzoraka vode  za piće na mikrobiološku analizu, od čega uzorknisu dali zadovoljavajuće rezultate. Također je uzeto i uzoraka na fizičko – hemijsku analizu, od čega 5  nije zadovoljilo uvjete propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

Tokom mjeseca maja 2020. godine uzetoje 178 uzoraka na mikrobiološku i uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 10 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika.

 

SANITARNI NADZOR

U istom periodu uzeto je 290 briseva predmeta opće upotrebe, kao i 52 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Od toga 5 briseva predmeta opće upotrebe nije dalo zadovoljavajuće rezultate.

            U istom periodu izvršeno je 1kontrola zraka zatvorenog prostora,koje su dale zadovoljavajuće rezultate, kao i 2 kontrole rada aparata za sterilizaciju.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

U okviru svoje redovne djelatnosti, tokom mjeseca maja, izvršene su radne posjete javno - komunalnim preduzećima i domovima zdravlja na pdručju općina Bužim i  Bosanska Krupa.