BILTEN za juli 2020.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

          U periodu od 01.07. - 31.07.2020. godine uzeto je 120 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 32 uzorka nisu dali odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je  i 111 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 5 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

          Tokom navedenog perioda uzeto je 20 vanrednih uzoraka vode  za piće na mikrobiološku kontrolu, od čega 10 uzoraka nije dao zadovoljavajuće rezultate. Dok je na fizičko – hemijsku uzeto 11 uzoraka, od čega 4 nisu zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

          Tokom mjeseca jula 2020. godine uzeto je 382 uzorka na mikrobiološku i 2 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 18 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

 

SANITARNI NADZOR

 

          U istom periodu uzet je 481 bris predmeta opće upotrebe, kao i 76 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Od toga 6 briseva predmeta opće upotrebe, nije dalo zadovoljavajuće rezultate.

          Tokom mjeseca jula izvršene su 24 kontrole sterilnosti sterilizatora i autoklava, od čega 3 nisu dale zadovoljavajuće rezultate, kao i 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

          Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

          U toku mjeseca jula izvršena su 3 mjerenja UV indexa. Izmjerena vrijednost iznosila je 3-4 mW/cm². UV indeks ovih vrijednosti predstavlja malu opasnost od UV zračenja. Za većinu ljudi je preporučeno upotrebljavanje šešira sa širokim obodom, sunčane naočale i zaštitnu kremu.