BILTEN za august 2020.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

          U periodu od 01.08. - 31.08.2020. godine uzeto je 106 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 20 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je  i 97 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 14 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

          Tokom navedenog perioda uzeto je i 9 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 2 uzorka nisu dali zadovoljavajuće rezultate. Dok je na fizičko – hemijsku uzeto 9 uzoraka, od čega 2 nisu zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

          Tokom mjeseca augusta 2020. godine uzeto je 380 uzoraka na mikrobiološku i 3 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 6 uzoraka, dok  uzorke uzete na fizičko-hemijsku analizu nije zadovoljio 1 uzorak.

 

SANITARNI NADZOR

 

          U istom periodu uzet je 419 briseva predmeta opće upotrebe, kao i 44 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Od toga 2 brisa predmeta opće upotrebe, nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

          Tokom mjeseca augusta izvršena je 21 kontrola sterilnosti sterilizatora i autoklava, od čega 2 nisu dale zadovoljavajuće rezultate, kao i 26 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

          Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

          U toku mjeseca augusta izvršena su 3 mjerenja UV indexa. Izmjerena vrijednost iznosila je 3-4 mW/cm². UV indeks ovih vrijednosti predstavlja malu opasnost od UV zračenja.

          U istom periodu urađena su mikroklimatska mjerenja zatvorenog prostora (temperatura od 17-22°C, relativnu vlažnost 40-60% i koncentraciju CO² do 1500 ppm). Izvršeno je 8 mjerenja od čega je zabilježeno najviše odstupanja za paramtere vlage i temperature.