BILTEN za august 2021.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

          U periodu od 01.08. - 31.08.2021. godine uzeta su 124 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 10 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 113 uzorka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 11 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

          Tokom navedenog perioda analizirano je 26 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku i fizičko hemijsku kontrolu, od čega 8 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće  mikrobiološke rezultate, a 6 uzoraka fizičko hemijske rezultate propisane Pravilnikom.

KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

          U toku mjeseca augusta 2021. godine izvršene su i analize uzoraka vode iz kupališta (bazena). Na mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu uzeto je 5 uzoraka vode iz bazena, od čega 3 uzorka bazena nisu zadovoljili fizičko-hemijske kriterije propisane Pravilnikom.

KONTROLA HRANE

         Tokom mjeseca augusta 2021. godine uzeto je 376 uzoraka na mikrobiološku i 2 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljio 7 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

SANITARNI NADZOR

          U istom periodu uzeta su 453 brisa predmeta opće upotrebe, od čega 8 uzoraka nije zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom. Također uzeto i 49 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica, od čega 1 uzorak nije zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

          Tokom mjeseca augusta izvršene su 4 kontrole rada aparata za sterilnost  (sterilizatori i autoklavi), od kojih 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

          Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

KLIMATSKI PARAMETRI

          Tokom mjeseca augusta izvršena su 2 mjerenja UV indeksa. Izmjerena vrijednost iznosila je 2.07 - 3.16 mW/cm2, što predstavlja umjerenu opasnost od zračenja.

          Tokom navedenog perioda izvršeno je 1 mjerenje mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2), te je izvršeno 12 mjerenja aerozagađenja na tri lokacije za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih za otvoreni prostor, dok je u zatvorenom prostoru zabilježeno odstupanje od graničnih vrijedosti.