BILTEN za oktobar 2021.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.10. - 31.10.2021. godine uzeto je 115 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 21 uzorak nije dao odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 106 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 7 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 20 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, te 11 uzoraka na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće mikrobiološke, a 3 uzorka fizičko-hemijske rezultate propisane Pravilnikom.

 KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

U toku mjeseca oktobra 2021. godine izvršene su i analize uzoraka vode iz zatvorenih kupališta (bazena). Na mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu uzet je 1 uzorak vode iz bazena, koji je zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

 KONTROLA HRANE

Tokom mjeseca oktobra 2021. godine uzeta su 394 uzorka na mikrobiološku i 2 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljio 9 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 SANITARNI NADZOR

U istom periodu uzeto je 496 briseva predmeta opće upotrebe, koji su zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzeto  i 86 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica, od čega 1 bris nije zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

Tokom mjeseca oktobra izvršeno je 12 kontrola rada aparata za sterilnost  (sterilizatori i autoklavi), od kojih 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 KLIMATSKI PARAMETRI

 Tokom navedenog perioda izvršeno je 5 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2), te je izvršeno 12 mjerenja aerozagađenja na tri lokacije za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih za otvoreni prostor, dok je u zatvorenom prostoru zabilježeno odstupanje od graničnih vrijedosti.