BILTEN za decembar 2021.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.12. - 31.12.2021. godine uzeto je 128 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 18 uzoraka nije dao odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 128 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 13 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 25 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, te 16 uzoraka na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 4 uzorka nisu dala zadovoljavajuće mikrobiološke, a  6 uzoraka fizičko-hemijske rezultate propisane Pravilnikom.

 KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

U toku mjeseca decembra 2021. godine izvršena je i 1 analiza uzorka vode iz zatvorenog kupališta (bazena), koja je zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom.

 KONTROLA HRANE

 Tokom mjeseca decembra 2021. godine uzeta su 393 uzorka na mikrobiološku i 2 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljio 6 uzoraka, dok 1 uzorak uzet na fizičko-hemisjku analizu nije zadovoljio kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 SANITARNI NADZOR

U istom periodu uzeto je 529 briseva predmeta opće upotrebe, od čega 5 briseva nije dalo zadovoljavajuće uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzeto i 79 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica, od čega 2 brisa nisu zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom.

Tokom mjeseca decembra izvršeno je 5 kontrola rada aparata za sterilnost  (sterilizatori i autoklavi), te su svi dali zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 18 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 KLIMATSKI PARAMETRI

Tokom navedenog perioda izvršena su 2 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2), te je izvršeno 12 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih za otvoreni prostor, dok je u zatvorenom prostoru zabilježeno odstupanje od graničnih vrijedosti.