Bilten za januar 2022.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.01. - 31.01.2022. godine uzeta su 129 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 11 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 120 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 3 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 16 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, kao i na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate. Dok je na fizičko - hemijsku analizu uzeto 13 uzoraka i svi su dali odgovarajuće rezultate.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca januara 2022. godine uzeto je 390 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nisu zadovoljila 2 uzorka, dok je uzorak uzet na fizičko-hemisjku analizu zadovoljio kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu uzeto je 488 briseva predmeta opće upotrebe, od čega 3 brisa nije dalo zadovoljavajuće uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzeto i 66 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica, od čega 1 bris nije zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

            Tokom mjeseca januara izvršeno je 28 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi), od kojih 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom navedenog perioda izvršena su 4 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) te je izvršeno 3 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih za otvoreni prostor, dok je u zatvorenom prostoru zabilježeno odstupanje od graničnih vrijednosti.