BILTEN za mart 2022.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.03. - 31.03.2022. godine uzeta su 134 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 20 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 125 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 5 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirana su 22 vanredna uzorka vode na mikrobiološku, kao i na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 5 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Dok je na fizičko - hemijsku analizu uzeto 12 uzoraka, od toga 1 uzorak nijedao odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca marta 2022. godine uzeto je 400 uzoraka na mikrobiološku i 2 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 8 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemisjku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu uzeto je 599 briseva predmeta opće upotrebe, od čega 5 briseva nije dalo zadovoljavajuće uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzeto i 82 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica te su svi zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom.

            Tokom mjeseca marta izvršeno je 39 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi), od kojih 5 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom navedenog perioda izvršeno je 5 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) te je izvršeno 9 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih za otvoreni prostor, dok je u zatvorenom prostoru zabilježeno odstupanje od graničnih vrijednosti.

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

 

Dana 22.03.2022.godine obilježen je Svjetski dan vode, sa temom: “Podzemne vode  - činiti nevidljivo vidljivim”. Temom se pokušava ukazati na važnost podzemnih voda koje, iako su izvan našeg vidokruga, predstavljaju skriveno blago koje obogaćuje naše živote, a njihov uticaj vidljiv je posvuda. Gotovo sve tekuće slatke vode svijeta su podzemne vode i osnova su opskrbe vodom za piće, za sistem odvodnje, poljoprivredu, industriju i ekosisteme.