BILTEN za april 2022.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.04. - 30.04.2022. godine uzeto je 125 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 22 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 117 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 10 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 19 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, kao i na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 4 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate. Dok je na fizičko - hemijsku analizu uzeto 13 uzoraka, od toga 3 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca aprila 2022. godine uzeta su 352 uzorka na mikrobiološku i 2 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 11 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemisjku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu uzeta su 574 brisa predmeta opće upotrebe, od čega 5 briseva nije dalo zadovoljavajuće uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzet i 71 bris ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica te su svi zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom.

            Tokom mjeseca aprila izvršeno je 5 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi), od kojih 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom navedenog perioda izvršeno je 7 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) te je izvršeno 9 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih za otvoreni prostor, dok je u zatvorenom prostoru zabilježeno odstupanje od graničnih vrijednosti.