COVID - 19 EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA - 01.05.-31.05.2023.

Trenutno na dan 31.05.2023.god nema hospitaliziranih osoba.

U proteklom periodu izliječeno je 14 osoba.

 

U proteklom periodu testirano je 126 osoba,novozaraženo 12 osoba.

 

Bihać 1

B.Krupa 2

Ključ 9