COVID - 19 EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA - 18.11.2021.

U protekla 24 sata testirano je 255 uzoraka, novozaražene su 43 osobe, od čega je 1 osoba iz migrantske populacije.

U protekla 24h na KCU Sarajevo testirana su 43 uzorka, novozaraženo je 11 osoba.

U protekla 24 sata u mikrobiološkoj laboratoriji KB Bihać testiran je 31 uzorak, novozaraženo je 6 osoba. ZU ZZJZ USK testirano je 16 uzoraka, novozaražena je 1 osoba migrantske populacije. Dom zdravlja Bihać testirana su 3 uzorka, novozaražena je 1 osoba. Dom zdravlja Bosanski Petrovac testirana su 3 uzorka, novozaražena je 1 osoba. Dom zdravlja Cazin testirano je 30 uzoraka, novozaraženo je 8 osoba. Dom zdravlja Ključ testirano je 10 uzoraka, novozaražena je 1 osoba. Dom zdravlja Sanski Most testirano je 13 uzoraka, novozaraženo je 5 osoba. Dom zdravlja Velika Kladuša testirano je 16 uzoraka, rezultati testa negativni. Poliklinika Muminović testirano je 28 uzoraka, novozaražene su 3 osobe. Al Hayek testirano je 19 uzoraka, novozaražene su 2 osobe. Medica testirano je 27 uzoraka, novozaražene su 4 osobe. Dijagnostika Dr Dedić testirano je 16 uzoraka, rezultati testa negativni.

Bihać 9, od čega je 1 osoba iz migrantske populacije

Bosanski Petrovac 2

Bosanska Krupa 6

Bužim 1

Cazin 15

Ključ 1

Sanski Most 5

Velika Kladuša 4