Predavanja u TRC Lipa

Dana 26.10.2022. godine, ZU Zavod za javno zdravstvo USK posjetio je migrantski centar Lipa  u Bihaću.

Održana su predavanja na sljedeće teme:

- COVID 19

- Spolno prenosive bolesti i

- Bolesti ovisnosti.