Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa najveća je svjetska kampanja podizanja svijesti o šećernoj bolesti. Obilježava se od 1991. godine na inicijativu Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kao odgovor na sve veći broj oboljelih od šećerne bolesti. Svjetski dan dijabetesa pruža priliku za podizanje svijesti o dijabetesu kao globalnom javnozdravstvenom problemu i o tome šta je potrebno učiniti, kolektivno i pojedinačno, za bolju prevenciju, dijagnozu i upravljanje ovim stanjem.

Tema obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa 2021. - 2023. godine je ˝Dostupnost zdravstvene zaštite˝, a fokus ovogodišnjeg obilježavanje je na dostupnosti edukacije o šećernoj bolesti sa sloganom ˝Edukacijom do bolje sutrašnjice˝.

ZU Zavod za javno zdravstvo USK u sklopu Službe za preventivnu zaštitu mladih u školama i fakultetima organizirao je niz predavanje u osnovnim školama na temu “Dijabetes u dječjem uzrastu” s ciljem podizanja svijesti učenika o prevenciji, dijagnostici i liječenju šećerne bolesti,pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti te zdravim stilovima života.

Učenicima osnovnih škola demonstrirano je na koji se način mjeri nivo šećera u krvi, podijeljen je promotivni materijal kao i simbolični pokloni za učenike. Predavanja  se kontinuirano nastavljaju do kraja mjeseca novembra.