Predavanja u TRC Lipa i Borići

ZU Zavod za javno zdravstvo USK je 29.11. i 30.11. 2022. godine posjetio migrantske centre Lipa i Borići  u Bihaću.

Održana su predavanja na sljedeće teme:

- COVID 19

- Spolno prenosive bolesti i

- Bolesti ovisnosti.