Prijedlog mjera ZU Zavod za javno zdravstvo USK Bihać zbog izrazito pogoršanih vremenskih neprilika i poplava na određenim područjima

Zbog izrazito pogoršanih vremenskih neprilika i poplava na području USK-a uvodi se pojačan epidemiološki nadzor svih područja zahvaćenih poplavama te se predlažu sljedeće mjere:

 

 • Uvođenje pripravnosti i mobilnosti epidemiološke službe domova zdravlja kako bi se u naredna dva dana izvršila epidemiološka ispitivanja rizika pojave zaraznih bolesti na područjima koja su ugrožena poplavama te načinili i proslijedili izvještaji, a telefonom svakodnevno obavještavali ZZJZ USK o novonastaloj situaciji i poduzetim preventivnim mjerama u nadzoru zaraznih bolesti .
 • Uvođenje pooštrenog nadzora nad vodosnabdijevanjem (uzorkovanje, bakteriološko i fizičko - hemijsko ispitivanje uzoraka vode) tj. pojačati nadzor nad svim većim gradskim i seoskim vodovodima i kod svakog vidljivog zamućenja vode odmah obavijestiti stanovništvo da ne koristi vodu za piće dok se neizvrši laboratorijsko ispitivanje vode i utvrdi njen kvalitet
 • Putem lokalnih javnih medija dati upute stanovništvu o prokuhavnaju vode za piće te preporučiti po mogućnosti korištenje flaširane vode
 • Posebu pažnju usmjeriti odmah ka načinu obezbijeđenja vode za piće. U svim slučajevima kada je došlo do prekida snabdijevanja vodom neophodno je obezbijediti higijenski ispravnu vodu za piće, najoptimalnije preko cisterni, a u slučaju da je to neizvodljivo informisati stanovništvo o obaveznom prokuhavanju iste.
 • Obnoviti rezerve i nabaviti interventnu količinu klornih preparata za dezinfekciju vode i površina poplavljenih stanova poslije povlačenja vode.
 • U svim općinama, u kojima je proglašeno ili se očekuje vanredno stanje, odrediti odgovornog ljekara koji će svakodnevno provoditi operatvni program nadzora nad zaraznim bolestima, pratiti rizične, ciljane grupe stanovnika koje su u ovom trenutku napustili mjesto stanovanja, registrovati svaku pojavu povećanja tjelesne temperature i provoditi laboratorijske pretrage kako bi se što ranije postavila dijagnoza očekivanih akutnih zaraznih bolesti.
 • U monitoringu nadzora nad pojavama zaraznih bolesti koje se uvijek javljaju u ovakvim vanrednim prilikama, posvetiti naročitu pažnju oboljenjima od Trbušnog tifusa, Dizenterije i virusnog hepatitsa A i odmah obavijestiti ZZJZ USK o svakom pojedinačnom slučaju koji se može dovesti u vezu sa ovom vanrednom situacijom.
 • Obavještavanje veterinarskih stanica u slučaju pojave životinjskih leševa na području poplavljenih naselja.
 • Provoditi i planirati preventivne i protuepidemijske mjere (ev. pojava epidemija), kao i druge higijensko - epidemiološke mjere u poplavljenim područjima u cilju sprječavanja širenja zaraznih bolesti, iz domena Vaše nadležnosti te odmah obavijestiti ZZJZ USK, kako bi se moglo koordinirano djelovati, te omogućiti pomoć na terenu od strane ZZJZ USK I ZZJZ F BiH
 • Kontinuirana saradnja stručnih timova sa drugim nadležnim institucijama i sektorima (Civilna zaštita, lokalni štabovi za vanredne situacije, sanitarna inspekcija i dr.).
 • Shodno situaciji na terenu markirati ugrožena područja, a s obzirom na mogućnost pojave CZB i epidemija ovog karaktera
 • Sprovoditi specifične preventivne mjere , a u cilju:
 1. osposobljavanja lokalnih vodovoda provođenjem kontrole vode istih (bakteriološka, hemijska, rezidualni hlor) te preventivne dezinfekcije
 2. fokusiranje visokorizičnih objekata te vršenje potpune kontrole nad istim (vodovodi, škole, pogoni za proizvodnju...)
 • Po povlačenju vode sa poplavljenih područja izvršiti:
 1. Sanaciju terena

    - mehaničko čišćenje

    - dezinfekciju

    - deratizaciju

 1. Nastaviti pojačanu kontrolu vode na bakteriološku i hemijsku analizu vode i kontrolu rezidualnog hlora u vodi.
 2. Obavijestiti komunalna preduzeća o potrebi pojačanog klorisanja vode, a na osnovu dobijenih nalaza. Vršiti mikrobiološku kontrolu vode naredna tri dana po hiperhlorinaciji da bi se dala ocjena kvaliteta vode slivnog područja.
 3. Daljnje pojačano praćenje kretanja i pojave CZB po općinama:
 4. Registrirati sva lica sa crijevnim tegobama, kod takvih osoba obavezno uzeti stolicu na koprokulturu.
 5. Registrirati osobe sa visokom temperaturom(Termometrija), na ugroženim područjima
 • Po sanaciji terena vršiti kontrolu i registraciju osoba sa respiratornim infekcijama.