Svjetska sedmica dojenja 2023. (1.8.-7.8.)

Svjetska sedmica dojenja (World Breastfeeding Week) se obilježava svakog 1.-7. augusta.

Ovogodišnja tema glasi: “Omogućavanje dojenja: napravimo promjenu za zaposlene roditelje”.

Ovogodišnja tema je važna jer:

- Izazovi na radnom mjestu su najčešći razlog zbog kojeg žene nikada ne doje ili prestanu dojiti ranije nego što je preporučeno.

- Roditeljima je potrebno dovoljno vremena i podrška za dojenje. Roditelji s manje od 3 mjeseca porodiljskog odsustva prijavili su kraće trajanje dojenja od onih sa 3 ili više mjeseci odsustva.

- Radno mjesto treba adekvatne prostorije za dojenje da bi postalo radno mjesto pogodno za dojenje. Samo 42 zemlje obavezuju ustanove za dojenje na radnom mjestu.

- Zaštita, promicanje i podrška dojenju rješavaju nejednakosti koje stoje na putu održivog razvoja.

 

O kampanji:

 

Žene ne bi trebale da biraju između dojenja i posla.

Svjetska sedmica dojenja održava se u prvoj sedmici augusta svake godine, uz podršku SZO, UNICEF-a i brojnih ministarstava zdravlja i partnera iz civilnog društva.

Ovogodišnja tema će se fokusirati na dojenje i rad, pružajući stratešku priliku za zagovaranje osnovnih prava na materinstvo koje podržavaju dojenje – porodiljsko odsustvo u trajanju od najmanje 18 sedmica, idealno više od 6 mjeseci, i smještaj na radnom mjestu nakon ovog trenutka.

Ovo su hitna pitanja za osiguravanje da žene mogu dojiti sve dok to žele: više od pola milijarde zaposlenih žena ne dobija osnovne odredbe za materinstvo; mnoge druge se nađu bez podrške kada se vrate na posao.

SZO će iskoristiti ovu sedmicu da promoviše najbolje prakse za podršku dojenju na radnom mjestu, u različitim zemljama, u različitim vrstama ugovora i sektorima i promovira radnje koje se mogu poduzeti kako bi se osiguralo da dojenje funkcionira za sve žene koje rade, gdje god da rade.

 

Ciljevi Svjetske sedmice dojenja:

- Informisati ljude o perspektivi zaposlenih roditelja o dojenju i roditeljstvu

- Učvrstiti optimalno plaćeno odsustvo i podršku na radnom mjestu kao važne alate za omogućavanje dojenja

- Surađivati s pojedincima i organizacijama kako bi se poboljšala saradnja i podrška dojenju na poslu

- Potaknuti djelovanje na poboljšanju uslova rada i dati relevantnu podršku dojenju

 

Činjenice:

 

Više od pola milijarde zaposlenih žena u nacionalnim zakonima nema osnovnu zaštitu materinstva.

 

Samo 20% zemalja zahtijeva od poslodavaca da zaposlenima osiguraju plaćene pauze i pogodnosti za dojenje ili izdajanje.

 

Manje od polovine dojenčadi mlađe od 6 mjeseci se isključivo doji.

 

Ključne poruke:

 

- Učiniti da dojenje na poslu djeluje, učiniti da društva funkcioniraju! Dojenje pruža vitalne zdravstvene i nutritivne prednosti za djecu s pozitivnim doživotnim uticajima, izgrađujući zdraviju populaciju – i radnu snagu – za budućnost.

- Žene ne bi trebale da biraju između dojenja i posla. Podrška dojenju je moguća bez obzira na radno mjesto, sektor ili vrstu ugovora.

- Učinkovita zaštita materinstva poboljšava zdravlje djece i žena i utiče na samo dojenje. Pa ipak, trenutno više od pola milijarde zaposlenih žena nema pristup vitalnim materijalima za materinstvo; mnoge druge se nađu bez podrške kada se vrate na posao.

- Sve žene svuda – bez obzira na posao – trebale bi da imaju

Najmanje 18 sedmica, po mogućnosti više od 6 mjeseci, plaćeno porodiljsko odsustvo;

Plaćeno slobodno vrijeme za dojenje ili izdajanje mlijeka po povratku na posao;

Fleksibilne opcije povratka na posao.

 

Kreatori politike mogu učiniti da dojenje i rad budu uspješni tako što će

- Omogućiti zakonski propisano najmanje 18 sedmica, po mogućnosti više od 6 mjeseci, plaćeno porodiljsko odsustvo.

- Osigurati da poslodavci omoguće plaćeno slobodno vrijeme i namjenski prostor za dojenje ili izdajanje mlijeka nakon ovog perioda.

- Osigurati da sve žene imaju pristup porodiljskim pravima, uključujući one u neformalnom sektoru ili pod ograničenim ugovorima.

- Boriti se protiv diskriminacije žena u vezi sa zapošljavanjem, uključujući tokom i nakon trudnoće i porođaja.

 

Poslodavci i menadžeri mogu učiniti da dojenje i rad budu uspješni tako što će

- Pružiti porodiljsko odsustvo koje – u najmanju ruku – ispunjava nacionalne zahtjeve.

- Omogućiti vrijeme i prostor za dojenje ili izdajanje i čuvanje majčinog mlijeka.

- Pružiti opcije koje smanjuju odvajanje žena od njihovih beba nakon porodiljskog odsustva, kao što su:

Fleksibilni rasporedi rada

Briga o djeci na licu mjesta

Rad na daljinu

Posao na pola radnog vremena

Pustiti majke da dovode svoje bebe na posao.

 

Radne kolege mogu učiniti da dojenje i rad budu uspješni tako što će

- Biti podrška prema fleksibilnim radnim dogovorima kada se žene vrate na posao.

- Zagovarati ženska prava na radnom mjestu.

 

World Breastfeeding Week is celebrated every 1.-7. August.

The theme set by the World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) for this year is: “Enabling breastfeeding: making a difference for working parents”.

This year’s theme is important because:

- Workplace challenges remain the most common reason for women to never breastfeed or to stop breastfeeding earlier than recommended.

- Parents need adequate time and support to breastfeed. Parents with less than 3 months of maternity leave reported shorter breastfeeding duration than those with 3 or more months of leave.

- A workplace needs adequate breastfeeding facilities to become a breastfeeding-friendly workplace. Only 42 countries mandate workplace breastfeeding facilities.

- Protecting, promoting and supporting breastfeeding addresses inequalities that stand in the way of sustainable development