Edukativna radionica "Program imunizacije protiv HPV infekcije"

Zavod za javno zdravstvo Federacije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo USK-a održao je edukativnu radionicu 25.10.2023.godine za Zdravstvene radnike našeg Kantona na temu “Programa imunizacije protiv HPV infekcije”, kojeg provodi Federalni zavod za javno zdravstvo na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2023./2024.godini.

 

3 ključne poruke koje želimo da prenesemo roditeljima:

  • Vakcinacija protiv HPV pruža zaštitu od većine karcinoma maternice.!!
  • Vakcinacija protiv HPV je sigurna i učinkovita.
  • Vakcinacija protiv HPV je zaštita zdravlja djevojčica i dječaka.