Predavanja na teme “Lična higijena“ i “Oralna higijena“

Dana 29.04.2024. godine uposlenice Zavoda za javno zdravstvo USK-a posjetile su P.Š. “Mala Peć“ Bihać i održale predavanja učenicima od I do V razreda  na teme “Lična higijena“ i “Oralna higijena“. Cilj predavanja je približiti djeci važnost oralnog zdravlja, kao i važnost pravilnog i redovnog pranja zubića.