Povodom Svjetskog dana hipertenzije

Povodom Svjetskog dana hipertenzije, koji se obillježava 17. maja, u ZU Lječilištu Gata održano je predavanje za pacijente, čiji su ciljevi promocija zdravoga načina života, podizanje svijesti o opasnostima vezanim uz arterijsku hipertenziju, dijabetesa te tjelesne neaktivnosti, zdravoj prehrani i ukazivanje na neprepoznate faktore rizika ove bolesti.
Ovo predavanje pripremile su Erna Mušić Kličić, dipl.med.sestra, ZU Lječilište Gata i Hasnija Bašagić, dipl.med.sestra, ispred Zavoda za javno zdravstvo USK, koja je i pripremila prigodne poklone za pacijente kao i za osoblje.
Zahvaljujemo se apoteci Pharmanova na doniranim poklonima za naše pacijente.