SVJETSKI DAN BORBE PROTIV PUŠENJA 2024.

 

  1. maj je Svjetski dan bez duhana(WNTD). I ove godine, Svjetska zdravstvena organizacija i prvaci javnog zdravlja iz cijelog svijeta okupit će se kako bi podigli svijest o štetnim uticajima duhanske industrije na mlade.

 

Zaštita djece od uplitanja duhanske industrije

 

Ova tema Svjetskog dana borbe protiv pušenja 2024. fokusirana je na zagovaranje prestanka ciljanja mladih štetnim duhanskim proizvodima.

Ovaj diskurs pruža platformu za mlade ljude, kreatore politike i zagovornike kontrole duhana na globalnom nivou da razgovaraju o ovom pitanju i da podstaknu vlade da usvoje politike koje štite mlade od manipulativnih praksi duhanske i srodnih industrija.

Iako se pušenje cigareta smanjilo tokom godina zbog fenomenalnih napora zajednice za kontrolu duhana, mora se učiniti više na zaštiti ovih ranjivih grupa.

 

Prema podacima iz 2022. godine, u svijetu najmanje 37 miliona mladih u dobi od 13-15 godina koristi neki oblik duhana. U Evropskom regionu SZO, 11,5% dječaka i 10,1% devojčica uzrasta 13–15 godina su korisnici duhana (4 miliona).

 

Zašto duhanska industrija cilja na mlade

 

Kako bi nastavila zarađivati milijarde dolara prihoda, duhanska industrija treba svake godine zamijeniti milione kupaca koji umiru i onih koji prestanu pušiti.

Da bi postigli ovaj cilj, rade na stvaranju okruženja koje promoviše prihvatanje svojih proizvoda među sljedećom generacijom, uključujući slabu regulativu kako bi se osiguralo da su njihovi proizvodi dostupni i pristupačni.

Industrija također razvija proizvode i taktike oglašavanja koji su privlačni djeci i adolescentima, dopirući do njih putem društvenih medija i streaming platformi.

 

Proizvodi kao što su električne cigarete i nikotinske vrećice postaju sve popularniji među mladima. Procjenjuje se da je 12,5% adolescenata u Evropskoj regiji koristilo e-cigarete 2022. godine u poređenju sa 2% odraslih. U nekim zemljama regiona, stope upotrebe e-cigareta među školskom djecom su 2-3 puta veće od stopa pušenja cigareta.

 

Industrija namjerno prodaje smrtonosnu ovisnost mladim ljudima, stoga Svjetski dan bez duhana 2024 poziva vlade i zajednicu za kontrolu duhana da zaštite sadašnje i buduće generacije i da duhansku industriju smatraju odgovornom za štetu koju uzrokuje.


Ključne činjenice

 

  • U svijetu postoji 1,3 milijarde korisnika duhana. Duhan ubija oko 8 miliona ljudi svake godine (više od 7 miliona aktivnih pušača i preko milion nepušača izloženih pasivnom pušenju), uključujući milion u Americi. Očekivano trajanje života pušača je najmanje deset godina kraće nego kod nepušača.

 

  • Duhan je jedini legalni potrošački proizvod koji ubija do polovine svojih korisnika kada se koristi tačno onako kako je to odredio proizvođač. Duhanske kompanije potrošile su preko 8 milijardi dolara na marketing i oglašavanje.

 

Djeca i adolescenti koji koriste e-cigarete barem udvostručuju svoje šanse za pušenje cigareta kasnije u životu.

 

 

31 May is the World No Tobacco Day (WNTD). This year, once again, WHO and public health champions from across the globe will come together to raise awareness about the harmful influences of the tobacco industry on youth.

 

Protecting children from tobacco industry interference - This theme of WNTD 2024 is focused on advocating for an end to the targeting of youth with harmful tobacco products. 

 

Key facts

 

  • There are 1.3 billion tobacco users worldwide. Tobacco kills around 8 million people every year (more than 7 million active smokers and over 1 million non-smokers exposed to second-hand smoke), including 1 million in the Americas. The life expectancy of smokers is at least ten years less than that of non-smokers.
  • Tobacco is the only legal consumer product that kills up to half of its users when used exactly as intended by the manufacturer. Tobacco companies spent over 8 billion dollars on marketing and advertising.
  • Children and adolescents who use e-cigarettes at least double their chance of smoking cigarettes later in life.