SCREENING - PREGLED VIDA

Služba specifične preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i fakultetima s promocijom zdravlja je u toku mjeseca aprila i maja 2024. godine organizirala preventivne preglede (skrining) za rano otkrivanje poremećaja vida na području Grada Bosanska Krupa. 

Dobar vid jedan je od najvažnijih faktora za normalan razvoj djeteta i on znači mnogo više od sposobnosti jasnog gledanja bez naočala.  Djeca se rijetko žale da imaju slab vid jer ne znaju da bi trebali vidjeti bolje, niti ih boli to što vide slabije. Slab vid je rijetko popraćen bilo kakvim vanjskim znakovima koji bi mogli upozoriti roditelje na probleme sa vidom.

Skrining je odrađen u svim osnovnim školama, kao i pripadajućim područnim školama.