Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nelegalne prodaje droge 2024.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine, nadaleko poznat kao Svjetski dan droga, obilježava se 26. juna 2024. godine.

 

26.6.2024. godine svijet će se ujediniti kako bi obilježio Svjetski dan droga, poznat i kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine. Ovaj dan se fokusira na podizanje svijesti o štetnim posljedicama zloupotrebe droga i promoviranje globalnih napora u borbi protiv ilegalne trgovine drogom.

 

Ovogodišnja tema, „Dokazi su jasni: investirajte u prevenciju“, poziva zajednice i kreatore politike da usvoje pristup prevenciji zasnovan na dokazima.

 

Problem droge pogađa milione, od pojedinaca sa poremećajima upotrebe droga do zajednica koje se suočavaju sa trgovinom drogom. Kako bi se borila protiv toga, Generalna skupština UN-a proglasila je 25. jun 'Svjetskim danom droga', koji je službeno postao poznat kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine 

2024.

 

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine je 26. jun, koji je Lin Zexu 25. juna 1839. izabrao u znak sjećanja na ukidanje trgovine opijumom u Humenu u Guangdongu. Ovaj historijski događaj simbolizira globalne napore u borbi protiv zloupotrebe droga i nedozvoljene trgovine.

 

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine 2024. ima za cilj podizanje svijesti o važnosti ophođenja prema osobama koje koriste droge s poštovanjem i empatijom. Ovogodišnja kampanja usmjerena je na promoviranje politika zasnovanih na dokazima za borbu protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine.

 

Tema

 

Tokom godina, shvatilo se da su naučni pristupi i pristupi zasnovani na dokazima neophodni u prevenciji zloupotrebe droga. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine je „Dokazi su jasni: uložite u prevenciju“, čime se naglašava važnost politika zasnovanih na nauci, istraživanju i statistici.

 

Također se naglašava potreba da se prioritet daje preventivnim mjerama koje su zasnovane na poštovanju ljudskih prava, suosjećanju i razumijevanju uticaja upotrebe droga na društvo, privredu i zdravlje. Evo nekih od popularnih tema Svjetskog dana droga:

 

  1. - Ljudi prije svega: zaustavite stigmu i diskriminaciju, ojačajte prevenciju
  2. - Rješavanje izazova droga u zdravstvenim i humanitarnim krizama
  3. - Podijelite činjenice o drogama. Spasite živote.
  4. - Bolje znanje za bolju njegu
  5. - Zdravlje za pravdu. Pravda za zdravlje
  6. - Slušajte prvo – Slušanje djece i mladih je prvi korak da im pomognete da rastu zdravi i sigurni

 

Značaj Svjetskog dana droga 2024

 

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine ili Svjetski dan droga ima bitan globalni značaj za stvaranje društva bez droga. Svjetski dan droga služi kao platforma za podizanje svijesti o ovim ozbiljnim društvenim problemima.

 

Na današnji dan, vlada, organizacije i volonteri se udružuju kako bi:

 

  • Podigli svijest:Obrazovati javnost o štetnim efektima zloupotrebe droga, naglašavajući društvene, ekonomske i zdravstvene posljedice povezane s tim.
  • Promovirali djela:Mobilizirati zainteresirane strane da preduzmu mjere protiv ilegalne trgovine drogom i promoviraju stil života bez droge provođenjem djelotvornih politika, podržavanjem programa prevencije i pružanjem usluga rehabilitacije.
  • Podsticali međunarodnu saradnju: Podsticati saradnju među zemljama u rješavanju globalnih izazova vezanih za droge, promovišući solidarnost i razmjenu najboljih praksi u prevenciji i primjeni droga.
  • Zagovorali ljudska prava: Naglasiti važnost poštovanja ljudskih prava u naporima za kontrolu droga, osiguravajući da pojedinci pogođeni zloupotrebom supstanci dobiju suosjećajnu podršku i tretman.

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, widely known as World Drug Day, will be celebrated on June 26, 2024. 

 

This year’s theme, “The evidence is clear: invest in prevention”, calls on communities and policymakers to adopt an evidence-based approach to prevention.

 

The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024 aims to raise awareness about the importance of treating people who use drugs with respect and empathy. This year’s campaign is directed at promoting evidence-based policies to combat drug abuse and illicit trafficking.