BILTEN za mart 2024.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.03. - 31.03.2024. godine uzeto je 75 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 11 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzet je i 71 uzorak na fizičko - hemijsku analizu, od čega 9 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 15 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu. Na fizičko - hemijsku analizu uzeto je 19 uzoraka, od čega 8 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca marta 2024. godine uzeta su 394 uzorka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Svi uzorci su zadovoljili kriterije Propisane pravilnikom.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te je u te svrhe uzet 561 bris predmeta opće upotrebe, kao i 33 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Kriterije Pravilnika nisu zadovoljila 2 brisa predmeta opće upotrebe.

 

Tokom mjeseca marta izvršene su 33 kontrole rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) te su iste dale zadovoljavajuće rezultate.

 

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca marta izvršeno je 5 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.

 

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršeno je 6 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti.

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

 

Dana 22.03.2024.godine obilježen je Svjetski dan voda, sa temom: Voda za mir”, koja daje naglasak na ključnu ulogu koju voda igra u stabilnosti i prosperitetu svijeta.Kako se uticaj klimatskih promjena povećava, a globalna populacija raste, moramo se ujediniti oko zaštite i očuvanja našeg najdragocjenijeg resursa. Smanjenje količine i/ili kvalitete vode može uticati na zdravlje ljudi i ekosistema. Radeći zajedno na uspostavljanju ravnoteže između ljudskih prava i potreba svih, voda može biti stabilizirajuća sila i katalizator održivog razvoja.

Svjetski dan voda 2024. godine govori o zajedničkom radu kako bismo uravnotežili svačije potrebe, s predanošću da niko ne bude izostavljen, kako bi voda postala katalizator za mirniji svijet.