BILTEN za maj 2024.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.05. - 31.05.2024. godine uzeto je 60 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 7 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 49 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 2 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate.

 

Tokom navedenog perioda analizirano je 16 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 5 uzoraka nije zadovoljilo rezultate propisane Pravilnikom. Na fizičko - hemijsku analizu uzeto je 18 uzoraka, od čega 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca maja 2024. godine uzeto je 437 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 6 uzoraka, dok je uzorak uzet na fizičko - hemijsku analizu zadovoljio kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

 

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te je u te svrhe uzet 561 bris predmeta opće upotrebe, kao i 46 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Kriterije Pravilnika nisu zadovoljila 3 brisa predmeta opće upotrebe.

 

Tokom mjeseca maja izvršene su 4 kontrole rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) te su iste dale zadovoljavajuće rezultate.

 

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca maja izvršeno je 7 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.