Svjetski dan moždanog udara 2021.

Svjetski dan moždanog udara (World Stroke Day) obilježava se 29. oktobra svake godine sa ciljem poboljšanja prevencije riziko faktora za nastanak moždanog udara te ukoliko se on desi da pacijenti i porodice prepoznaju rane znakove moždanog udara kako bi tretman ovog oboljenja bio što bolji.

Svjetska organizacija za moždani udar (World Stroke Organisation) povodom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara posebnu pažnju odlučila je posvetiti podizanju svijesti o ozbiljnoj prirodi i visokoj stopi moždanog udara, te načinu na koji možemo smanjiti teret moždanog udara kroz bolju svijest javnosti o faktorima rizika i znakovima moždanog udara. To je također prilika za zalaganje za donositelje odluka na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou koji su bitni za poboljšanje prevencije moždanog udara, pristup akutnom liječenju i podršku za preživjele i njegovatelje.

Svjetska organizacija za moždani udar (World Stroke Organisation) povodom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara ovogodišnjim sloganom ˝Naučite znakove, Recite da  to je moždani udar - Uštedite # dragocjeno vrijeme˝ želi osvijestiti javnost o važnosti prevencije moždanog udara, prepoznavanja simptoma te pravovremenog početka liječenja.

Moždani udar je naglo nastali neurološki poremećaj uzrokovan poremećajem moždane cirkulacije, zbog čega dolazi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima. Nedostatak kisika i hranjivih tvari uzrokuje oštećenje i odumiranje živčanih stanica u dijelovima mozga što ima za posljedicu oštećenje onih funkcija kojima ti dijelovi mozga upravljaju. Danas moždani udar predstavlja globalnu epidemiju koja ugrožava živote, zdravlje i kvalitetu života.

 Najčešći simptomi moždanog udara su:

  • Iznenadna utrnulost, slabost ili oduzetost ruke, noge ili lica; posebno zahvaćenost samo jedne strane tijela.
  • Iznenadne smetnje govora: otežano izgovaranje, razumijevanje ili gubitak govora.
  • Iznenadne smetnje vida: zamagljenje ili gubitak vida.
  • Iznenadne smetnje u hodu, vrtoglavice, gubitak ravnoteže.
  • Iznenadna jaka glavobolja koja može biti praćena mučninom i povraćanjem.

FAST test za rano prepoznavanje moždanog udara

Američka organizacija za prevenciju moždanog udara dala je u obliku mnemotehnika upute za brzo dijagnosticiranje moždanog udara. To je takozvani FAST test, akronim engleskih riječi face – lice, arms – ruke, speech – govor i time – vrijeme.

Lice – provjeriti je li jedna strana lica nepokretna ili “visi” u odnosu na drugu; pitati osobu da se nasmiješi kako bi se to moglo utvrditi.

Ruke – provjeriti je li jedna ruka slaba ili nepokretna; pitati osobu da podigne obje ruke u zrak kako bi se vidjelo ima li s kojom rukom problem.

Govor – provjeriti može li osoba govoriti i da li joj je govor razumljiv; zamoliti osobu da ponovi jednostavnu rečenicu poput “Nebo je plavo.”

Vrijeme – ako je osoba pokazala probleme s bilo kojim od prethodna tri dijela testa, odmah pozvati hitnu pomoć, jer se posljedice moždanog udara najviše mogu umanjiti unutar prva 4 sata.

Prevencija moždanog udara započinje usvajanjem zdravstveno ispravnih navika i provođenjem zdravog stila života. Dok se na neke faktore rizika za razvoj moždanog udara ne može uticati (rasa, životna dob, spol, itd.), drugi se mogu u potpunosti ukloniti ili smanjiti promjenom ponašanja. Naime, regulacijom i normaliziranjem povišenog krvnog tlaka, šećerne bolesti te povišene razine masnoća u krvi; prestankom pušenja, smanjivanjem prekomjerne tjelesne težine, pravilnom prehranom, umjerenim pijenjem alkohola, tjelesnom aktivnošću te liječenjem ostalih popratnih bolesti, moguće je u potpunosti ukloniti i/ili smanjiti rizik za nastanak moždanog udara.

World Stroke Day is celebrated on October 29, every year, with the aim of improving the prevention of stroke risk factors. The World Stroke Organization wants to raise public awareness of the importance of stroke prevention, symptom recognition and timely treatment on the occasion of this year's World Stroke Day with this year's slogan Learn the signs,Say it’s a Stroke-Save Precious Time.

World Stroke Day is an opportunity to raise awareness of the serious nature and high rates of stroke and talk about ways in which we can reduce the burden of stroke through better public awareness of the risk factors and signs of stroke. It is also an opportunity to advocate for action by decision makers at global, regional and national levels that are essential to improve stroke prevention, access to acute treatment and support for survivors and caregivers.