PREPORUKA STANOVNIŠTVU

 

 Dana 24.05.2022 godine, u jutarnjim satima došlo je do požara u fabrici “Austrotherm BH” d.o.o., koja se nalazi na lokalitetetu Kamenica, područje grada Bihaća.

 

S obzirom na činjenicu da je riječ o fabrici koja se bavi proizvodnjom materijala za toplinsku izolaciju na bazi polistirena, koji prilikom zagrijavanja na većim temperaturama tj. prilikom sagorijevanja, potencijalno oslobađa toksične i iritirajuće tvari, stanovništvu upućujemo sljedeće preporuke:

 

  1. da izbjegavaju boravak u neposrednoj blizini požara, naročito ako je riječ o neovlaštenim osobama koje ne sudjeluju u saniranju šteta, pružanju pomoći ili vršenju uviđaja;

 

  1. lokalnom stanovništvu preporučuje se da na stambenim objektima drže prozore zatvorenim, što se posebno odnosi na lica koja pripadaju rizičnim skupinama (trudnice, mala djeca, hronični bolesnici, starije osobe);

 

  1. preporučuje se nošenje zaštitnih maski, ukoliko je strujanje vjetra takvo da nanosi  dim i čestice sa požarišta u naseljena područja.

 

ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a poduzimat će dalje mjere u okviru svoje nadležnosti i raspoloživih kapaciteta.