Tabelarni prikaz mjerenja lebdećih čestica na području Bihaća

Tabelarni prikaz izmjerenih rezultata:

Slika br. 1 - Srednja medicinska škola, ul Đačka

 

Slika br. 2 - Ulaz u firmu Austrotherm doo

Slika br. 3 - Centar grada Bihaća

Slika br. 4 - Gata

Slika br. 5 - Izačić

Slika br. 6 - Kamenica

Slika br. 7 - Ulaz u Kantonalnu bolnicu