SVJETSKI DAN BORBE PROTIV PUŠENJA 2022.

 

31. maja obilježava se Svjetski dan nepušenja, a inicirala ga je Svjetska zdravstvena organizacija  1987. godine. Ovaj dan se obilježava s ciljem ukazivanja na zdravstvene i ostale rizike povezane s upotrebom duhana.

 Ove godine naglasak je obilježavanja Svjetskog dana nepušenja na zaštitu okoliša te se cijela kampanja odvija pod naslovom Duhan – prijetnja našem okolišu. Kampanja je usmjerena na podizanje svijesti javnosti o uticaju duhana na okoliš – od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada.

Globalna kampanja 2022. ima za cilj podizanje svijesti javnosti o uticaju cijelog proizvodnog procesa duhana na okoliš – od njegovog uzgoja, proizvodnje i distribucije do štetnog otpada koji stvara. Ova kampanja također želi razotkriti pokušaje duhanske industrije kojima ona pokušava zavaravati javnost reklamirajući i predstavljajući duhanske proizvode kao ekološki prihvatljive.

Od početka do kraja, ciklus proizvodnje duhana je izuzetno zagađujući i štetan. Onečišćenje  zraka prvo je na šta većina pomisli kada se spomene štetnost duhana, no štetni su učinci prisutni u svakom koraku lanca proizvodnje što ovaj problem čini kompleksnim.

  • Svake se godine širomsvijeta uništi oko 3.5 miliona hektara obradive zemlje te 200.000 hektara šuma radi uzgoja duhana što posljedično dovodi i do smanjenja kvalitete tla.
  • Duhanska industrija destruktivno utiče na klimatske promjene, odavno preopterećen ekosistemi osiromašene prirodne resurse.
  • Proizvodnja duhana uzrokuje, na svjetskoj razini, smanjenje vode, fosilnih goriva i izvora metala.
  • Više od 30 000 požara godišnje u EU uzrokovano je djelovanjem cigareta.
  • 5 triliona opušaka svake godine ne odlaže se u otpad na pravilan način čime se stvara oko 766 miliona kilograma toksičnog otpada te se otpuštaju hiljadehemijskih spojeva u zrak, vodu i tlo.
  • Filteri cigareta nisu biorazgradivi i predstavljaju veliku opasnost u vodenom ekos

Pušači su postali svjesni svog okoliša te odabiru ekološki održivije proizvode, stoga ih je potrebno osvijestiti o „zelenim” marketinškim trikovima duhanske industrije koja plasira proizvode kao ekološki prihvatljive. U te prakse spada i čišćenje plaža od otpada te predstavljanje novih duhanskih proizvoda kao eko-prijateljskih kako bi se odvratila pažnja šire javnosti od činjenice kako je sama duhanska industrija iznimno nepovoljna za okoliš.

 Kampanja za Svjetski dan nepušenja 2022. podsjeća vlade i vladajuće da promijene zakone. Potrebne su promjene koje će implementirati nove i osnažiti već postojeće propise te učiniti proizvođače duhanskih proizvoda odgovornima za ekološke štetne učinke i ekonomske troškove koji nastaju kao posljedica duhanskih otpadnih proizvoda. SZO također preporučuje da sve zemlje u potpunosti ukinu reklamiranje, promociju i pokroviteljstvo duhanskih proizvoda, uključujući i oglašavanje njihovog društveno odgovornog poslovanja kojima se pokušava zavarati javnost.

 

 

World No Tobacco Day is marked on May 31th. It was initiated by the World Health Organization in 1987. This day is celebrated with the aim of pointing out health and other risks associated with tobacco use.

 This year, the emphasis is on marking the World No Tobacco Day, and the entire campaign is entitled "Tobacco - threat to our environment." The campaign is aimed at raising public awareness of the impact of tobacco on the environment - from cultivation, production, distribution and waste.